I přesto, že neinvazivní prenatální testování dává velmi přesné výsledky, stále je považováno za screeningovou metodu a prozatím tento typ testování plně nenahrazuje invazivní diagnostické metody jako odběr choriových klků (CVS) a odběr plodové vody (amniocentéza).

Při pozitivním výsledku je nutno provést invazivní výkon a potvrdit výsledek získaný prostřednictvím NIPT..

Při negativním výsledku existuje malá (i když velmi nízká) pravděpodobnost, že plod přesto bude nejčastější vadou chromozómů postižen. Hrozí to především při abnormálních nálezech při ultrazvukovém vyšetření plodu nebo v případě nízkého obsahu DNA plodu ve vzorku krve matky tzv. fetální frakce DNA.

Neinvativní prenatální testování (NIPT) z praxe ...

Obávaná amniocentéza má alternativu ...

Čtyřicetiletá Jana M. je v současné době šťastnou maminkou čtyřměsíční dcery Natálky. Cesta k vytouženému miminku nebyla jednoduchá. Proto paní Jana během svého těhotenství nenechala nic náhodě a absolvovala neinvazivní genetický test Harmony Prenatal Test.

více informací

Zvýšené riziko neznamená,
že plod musí mít vadu ...

O těhotenství, vyšetřovací metodě zvané prenatální screening i o tom, že medicína není matematika ani fyzika. Magazín Zlín přináší rozhovor s Jaroslavem Louckým ze Zlínského genetického centra.

více informací

Test MaterniT21 Plus v reálném nasazení ...

Přinášíme Vám krátký rozhovor s nastávající maminkou, která se rozhodla podstoupit test MaterniT21 PLUS. Paní Kubištová (31 let) pracuje jako bioanalytik v jedné nejmenované klinické laboratoři a čeká své 1. dítě.

více informací

MaterniT GENOME

MaterniT GENOME

Neinvazivní prenatální test MaterniT™ GENOME od společnosti Sequenom je určen pro všechny těhotné ženy, které chtějí znát maximum informací o svém miminku. Jako první na světě Vám nabízíme tuto možnost péče o těhotnou ženu již od 10. týdne těhotenství. Test MaterniT™ GENOME využívá nejmodernější technologie a ze všech dostupných neinvazivních testů nabízí nejširší spektrum vyšetření. Test je vhodný pro jednočetná těhotenství.

Dostupnost výsledku: do 5 dnů od doručení vzorků krve do USA
Cena testu: 29.900 Kč

Další informace »

MaterniT21 Plus

MaterniT21Plus

Špičkový neinvazivní prenatální test americké společnosti Sequenom nabízející široký záběr testování základních trizomií a dalších genetických onemocnění. Test lze úspěšně použít i u vícečetných těhotenství.

Dostupnost výsledku: do 5 dnů od doručení vzorků krve do USA
Neprokazatelný výsledek: < 1.5 %
Cena testu: 25.500 Kč

Další informace »

VisibiliT

VisibiliT

Test společnosti Sequenom, která jej vyvinula jako jednodušší alternativu špičkového testu MaterniT21 PLUS. Test pokrývá veškeré požadavky neinvazivního testování a největší devizou testu je jeho cenová dostupnost a záruka provádějící laboratoře v USA.

Dostupnost výsledku: do 5 dnů od doručení vzorků krve do USA
Neprokazatelný výsledek: < 1.5 %
Cena testu: 15.500 Kč

Další informace »

Harmony Test

Harmony Prenatal Test

Prenatální neinvazivní test americké společnosti Ariosa, zahrnující nejběžnější trizomie plodu (Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Pataův syndrom a vady vázané na pohlavní chromozómy X a Y).

Dostupnost výsledku: do 7 dnů
od doručení vzorků krve do USA

Neprokazatelný výsledek: < 4 %
Cena testu: 14.900 Kč

Další informace »

PRENASCAN

PRENASCAN

Prenatální test PRENASCAN pocházející z čínských laboratoří BGI.

Dostupnost výsledku: do 2 - 3 týdnů od odběr vzorku krve
Neprokazatelný výsledek: v jednotkách procent
Cena testu: 12.500 Kč

Další informace »


MaterniT21 Plus

Test MaterniT21 plus je určen pro všechny těhotné ženy, které chtějí komplexní odpověď bez rizika a chtějí absolvovat špičkový test umožňující stanovení široké škály genetických vad plodu pouze jednoduchým odběrem krve již od 10. týdne těhotenství.


NIPT - Non-Invasive Prenatal Testing

Testy pro klidné těhotenství

Možná vás to překvapí, ale první testy pro určení gravidity se prováděly již ve starověkém Egyptě. Jednalo se o značně primitivní metody, kdy žena například vložila do látkového váčku zrno pšenice a ječmene, které pak zavlažovala svojí močí. Pokud semena vzklíčila, těhotenství bylo potvrzeno.

Tyto doby jsou však naštěstí dávnou historií, v současné době se můžeme setkat s daleko přesnějšími metodami pro stanovení gravidity a nejen to ... více ve stejnojmenném článku na serveru zena-in.cz.


Neinvazivní testy? Jednoznačně ano ...

Minimalizace zátěže nastávající maminky, rychlost dostupnosti přesného výsledku a samozřejmě neinvazivní charakter testu, to jsou primární benefity neinvazivních prenatálních testů.

MUDr. Petr Polák, CSc., vedoucí lékař centra U.S.G.POL, Olomouc
a vedoucí centra Prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o., Zlín.

MUDr. Petr Polák, CSc.

Konzultace neinvazivní prenatální test Harmony

Dostupnost testu? Ptejte se svého gynekologa.

V České republice roste od 70. let průměrný věk rodiček a těhotných žen. S tím se zvyšuje i riziko chromozomálních vad plodu.

Jednou z nejčastějších spojených s mentální retardací je Downův syndrom. Neinvazivní prenatální testování vykazuje spolehlivost přes 99 procent a je vhodnou alternativou k běžně prováděnému screeningu a invazivním metodám. Tento typ testu například absolvovala i známá moderátorka Lucie Borhyová. V České republice je dostupnost těchto testů nejen v hlavním městě Praha, ale i dalších městech jako Zlín, Olomouc, Hradec Králové, Brno, Třebíč, Jihlava, Plzeň.


Tabulka testy

NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) - neinvazivní prenatální testy nabízí těhotným ženám zjištění Downova syndromu a dalších nejběžnějších chromozomálních vad plodu pouze z jejich krve a to již od 10. týdne těhotenství. Při těchto testech se ze vzorku krve těhotné ženy izoluje volná mimobuněčná DNA jejich plodu.

V České republice jsou v současné době nabízeny tyto testy:
Provedení neinvazivní prenatálního testu je vhodnou náhradou invazivního výkonu především u těhotenství, u kterých je riziko postižení plodu zvýšeno kvůli:
  • pozitivnímu výsledku běžně prováděného screeningu (kombinovaný test, integrovaný test, triple test) z krve matky
  • abnormálnímu nálezu při ultrazvukovém vyšetření
  • při rizikové rodinné anamnéze (výskyt Downova syndromu nebo jiného genetického onemocnění u nejbližších příbuzných či v předchozím těhotenství)
  • pokročilejšímu věku matky
Tento typ testování je také vhodný pro těhotné ženy, které chtějí maximálně přesné vyšetření postižení plodu nejčastějšími typy chromozomálních vad (především Downovým syndromem) a nechtějí podstupovat riziko spojené s amniocentézou či jiným invazivním výkonem.

V současné době je tento typ testu možno nabízet také ženám, které nechtějí absolvovat běžné screeningové testy.